Personlig skylt


Skylten får ha mellan 2 och 7 tecken, inklusive blanksteg.